Služby

Vysekávanie

Vysekávanie výrobkov z plechu a tvárnenie plechu

vysekavacka

BOSCHERT compact

  •  má dosah do 1050 mm od okraja plechu, preto je vhodný pre formáty 1000 x 2000, príp. 1000 x 3000 mm
  • konštrukčne je stavaný na hrúbku plechu až 6 mm, v praxi využívame na sekanie do plechu o hrúbke 0,8 mm až 2 mm
  • má štetinový povrch stola, čo zaručuje, že povrch materiálu sa pri sekaní nepoškriabe